JAK POZNAT MRTVICI?

Rozpoznat včas cévní mozkovou příhodu a okamžitě přivolat rychlou záchrannou službu je vůbec nejzásadnější pro záchranu pacienta. Netrvá totiž dlouho a v mozku začnou odumírat první buňky. Po několika hodinách je mozek nenávratně poškozen a postižená osoba si pravděpodobně ponese následky do konce života, výjimkou bohužel není ani okamžitá smrt. Infarkt myokardu umí poznat skoro každý. Postižený se chytne za hruď, kde mu v oblasti srdce a hrudní kosti vystřeluje prudká a svíravá bolest. Mozková mrtvice, na rozdíl od té srdeční, bohužel nemá takto jednoznačnou a snadno identifikovatelnou příčinu. Člověk nemusí nutně cítit bolest a příznaky se odvíjejí od toho, která část mozku je zasažená. Podle čeho tedy poznat, že se s tělem něco děje?
K rozpoznání mrtvice nám pomůže tento jednoduchý test, který prověřuje její 3 nejčastější příznaky:
Pokud máte pocit, že s dotyčným člověkem není něco v pořádku, vyzvěte ho, aby se usmál nebo vycenil zuby. Pokud se jedna strana nehýbe a obličej se zdá být asymetrický, zavolejte okamžitě 155!
Vyzvěte osobu s podezřelými příznaky, aby zvedla obě ruce před sebe dlaněmi dolu (do úhlu 90 stupňů pokud sedí či stojí nebo do úhlu 45 stupňů pokud leží). Jestliže jedna z končetin poklesne (a to i v řádu několika cm), volejte 155!
Pokládejte osobě s podezřelými příznaky otázky a nechte ji pojmenovávat předměty v okolí. Sledujte, zda je řeč zřetelná, srozumitelná, plynulá, jestli vám dotyčný rozumí a používá správná slova. Pokud ne, volejte 155!
Sanitku bychom měli volat i v případě, kdy se objeví jen jeden ze tří základních znaků. Mimo ně se mohou projevit i mnohé další:
  • náhlá porucha vědomí
  • náhlá porucha citlivosti v jedné části těla – například brnění nebo necitlivost jedné ruky
  • problémy se zrakem nebo jinými smysly
  • ztuhlost šíje – pacient si nedokáže položit bradu na hruď a zároveň je pro něj tento pohyb silně bolestivý
  • závratě a zvracení
  • malátnost či slabost
  • náhlá bolest hlavy bez zjevné příčiny

PRVNÍ POMOC

Pokud jste pojali podezření, že pacient prodělává mrtvici, vaším primárním cílem nyní je dostat ho co nejdříve k odborníkům. Volejte proto okamžitě 155, kde vám případně pomohou i s dalším postupem. Je-li postižený při vědomí, uložte ho do polohy vleže na zádech s mírně podloženou hlavou a nataženými nohami. Pacienta, který je v bezvědomí, ale má tep a dýchá, uložte do stabilizované polohy. V žádném případě nepodávejte léky, můžeme jen chladit hlavu nemocného.
I když postiženého nic nebolí a příznaky začnou ustupovat, nepodceňujte situaci a volejte 155! Již během několika minut může mrtvice udeřit znovu a mnohem silněji.