RIZIKOVÉ FAKTORY, KTERÉ MŮŽEME OVLIVNIT

VYSOKÝ KREVNÍ TLAK

Trvale vysoký tlak na cévy může vést k poškození jejich stěn a následnému prasknutí.
více

CUKROVKA

Vysoká hladina krevního cukru poškozuje krevní cévy v mozku a srdci
více

KOUŘENÍ

Chemikálie z cigaret poškozují stěny cév
více

PORUCHA METABOLISMU KREVNÍCH TUKŮ

Podle některých odborníků vysoká hladina cholesterolu zvyšuje riziko mrtvice
více

NADMĚRNÉ POŽÍVÁNÍ ALKOHOLU

Nadměrné pití alkoholu přibližuje až o pět let hrozbu cévní mozkové příhody
více

OBEZITA

Obezita jde ruku v ruce s vysokým krevním tlakem nebo cukrovkou
více

PORUCHA SRDEČNÍHO RYTMU (FIBRILACE)

Lidé, kterým bije srdce nepravidelně, mají až pětinásobně vyšší riziko mrtvice
více

HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE

Užívání antikoncepce může zvýšit riziko mrtvice
více

RIZIKOVÉ FAKTORY, KTERÉ NEMŮŽEME OVLIVNIT

VĚK

Přestože mrtvice postihuje čím dál mladší lidi, s vyšším věkem riziko narůstá.

JIŽ PRODĚLANÁ MRTVICE

U lidí, které už mozková příhoda v minulosti postihla, je riziko jejího opakování mnohonásobně vyšší - měli by proto důsledně omezit veškeré rizikové faktory a chování.

RODINNÁ ZÁTĚŽ

Pokud se ve vaší rodině nachází porucha srážlivosti krve nebo ateroskleróza, je na místě absolvovat pravidelná vyšetření, případně začít včas s léčbou.

POHLAVÍ

U mužů je riziko mrtvice 1,25 krát vyšší než u žen.