KONTAKT

Kontaktní adresa:
Prim. MUDr. Aleš Tomek, FESO
Předseda výboru Cerebrovaskulární sekce ČNS ČLS JEP
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
150 06 Praha 5
Tel. sekretariát: 224 436 803
E-mail: info@casjemozek.cz