O PROJEKTU

Projekt Čas je mozek vznikl v reakci na nedostatečnou schopnost laiků rozeznat příznaky cévní mozkové příhody, která přitom ročně potká až 15 milionů lidí na celém světě. I přes vynikající úroveň českého systému péče o pacienty s mrtvicí totiž u nás každý den umírá 28 lidí a to jen proto, že se nedostanou včas k odborníkům.
To se rozhodla změnit Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s Českou společností intervenční radiologie ČLS JEP, Radiologickou společností ČLS JEP a Českou neuroradiologickou společností ČLS JEP.
Společně spustili osvětovou komunikační kampaň, která učí rozpoznávat typické příznaky mozkové mrtvice, mezi nimiž jsou především pokles koutku, ochrnutí či slabost paže nebo porucha řeči. Apeluje také, aby lidé v případě cévní mozkové příhody okamžitě přivolali rychlou záchrannou službu a nesnažili se postiženému pomoci například odvozem do nemocnice či k ošetřujícímu lékaři. Pacient se totiž potřebuje dostat co nejrychleji do správného iktového centra, kde jsou všechny potřebné přístroje i ti praví odborníci, kteří mu mohou zachránit život. Kampaň reaguje na alarmující statistiky, podle kterých více než dvě třetiny lidí příznaky mrtvice nepoznají.

ODBORNÍCI

Primář MUDr. Aleš Tomek, Ph.D.

Předseda Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP

Profesor MUDr. Miloslav Roček, CSc.

Předseda České společnosti intervenční radiologie ČLS JEP

NAŠE KAMPAŇ V MÉDIÍCH

Jak předcházet mrtvici? Životní styl, pohyb… A hlídejte si krevní tlak, doporučuje neurolog

Český rozhlas Radiožurnál: Host Radiožurnálu, 8. prosince 2015

Celkem 28 Čechů a Češek denně zemře na mozkovou příhodu, do nemocnice se dostane 5krát tolik. Mrtvice se tak co do celkové mortality řadí na třetí místo za srdce a rakoviny všeho druhu. Alespoň to říká primář Neurologické kliniky FN Motol v Praze Aleš Tomek, podle kterého by lidé neměli podceňovat lehké příznaky mrtvice a včas volat doktora.

Celý článek a záznam rozhovoru najdete zde

Mozková mrtvice? Polovina pacientů dorazí do nemocnice pozdě, varuje neurolog

DVTV, 30. září 2015

Mrtvice má příznaků desítky, těmi hlavními jsou pokles koutků, slabost končetin a porucha řeči, upozorňuje neurolog Aleš Tomek. Poznat ji a dostat se včas do nemocnice je podle něj naprosto zásadní.

Záznam rozhovoru najdete zde

Denně zemře na mrtvici 28 Čechů, polovina zbytečně

Novinky.cz, 19. září 2015

Češi mají spolu s Němci nejvyšší šanci v Evropské unii přežít mrtvici. Ale mohlo by to být ještě lepší. Problémem nejsou lékaři, ale pacienti. Infarkt pozná 90 procent Čechů, avšak mrtvici stěží 30 procent. Pokud polovina lidí přijede po mrtvici do nemocnice pozdě, zaplatí za to smrtí nebo trvalým postižením.

Celý článek najdete zde

Včasná pomoc při mozkové mrtvici

ČT1, Události, 10. září 2015

Až polovina Čechů, kteří prodělají mrtvici, se dostane do nemocnice pozdě. Cévní mozková příhoda je přitom třetí nejčastější příčinou úmrtí.

Na reportáž se můžete podívat zde